Μονάδα

Η ΜΧΑ ΑΚΕΣΙΟΣ Α.Ε.
Η Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «Ακέσιος Α.Ε.» είναι ειδικά οργανωμένη ώστε να παρέχει ολοκληρωμένη ιατρική περίθαλψη υψηλής ποιότητας σε ασθενείς που πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου, μέσω του εξειδικευμένου Ιατρικού & Νοσηλευτικού προσωπικού που διαθέτει.

ΣΚΟΠΟΣ
Η δυνατότητα πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

ΤΟΠΟΣ
Η πρότυπη αυτή Μονάδα βρίσκεται στο Πολύστυλο Καβάλας, πάνω στον κεντρικό οδικό άξονα Καβάλας – Δράμας και σε απόσταση αναπνοής από το νέο υπερσύγχρονο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, με το οποίο είναι επιστημονικά διασυνδεδεμένη με την υπουργική απόφαση, Υπ΄ αριθμόν Υ3 β/Γ/Π. 38688/31-03-2010.