Οικονομικά Στοιχεία - Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «Ακέσιος Α.Ε»