Δελτία τύπου20 December 2010Έναρξη Λειτουργίας Μονάδας Καβάλας

Η λειτουργία της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (ΜΧΑ) ΑΚΕΣΙΟΣ συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση των υφιστάμενων δομών υγείας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας. Η Μονάδα ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Μάιο του 2010 και ήδη από τους πρώτους μήνες έχει δώσει τα ¨διαπιστευτήρια¨ της, κατά γενική ομολογία των ανθρώπων που έχουν έλθει σε επαφή μαζί της.

Η αποτελεσματική λειτουργία μιας μονάδας προϋποθέτει την στελεχωσή της με άκρως εξειδικευμένο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε νεφροπαθείς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τις μονάδες αυτού του είδους, καθώς απευθύνεται σε ασθενείς με ιδιαίτερα προβλήματα, τα οποία απαιτούν εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Πιστεύουμε ότι οι προϋποθέσεις αυτές έχουν ξεπεραστεί πλέον με την υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών της Μονάδας μας στην πράξη. Η μονάδα σε πλήρη λειτουργία (τρεις βάρδιες) θα εξυπηρετεί περισσότερους από 120 ασθενείς διατηρώντας το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.

Είναι πασιφανές πως η ΜΧΑ ΑΚΕΣΙΟΣ ήρθε να λειτουργήσει συμπληρωματικά στο κρατικό Νοσοκομείο Καβάλας καθώς συμβάλλει στην αποφυγή της ταλαιπωρίας που υφίστανται οι ασθενείς του νομού, οι οποίοι, προκειμένου να προβούν στις αναγκαίες διαδικασίες αιμοκάθαρσης είναι υποχρεωμένοι να διανύουν αρκετές δεκάδες χιλιομέτρων κάθε εβδομάδα, δύο και τρεις φορές, απευθυνόμενοι σε νοσηλευτικά ιδρύματα και μονάδες αιμοκάθαρσης της Θεσσαλονίκης ή των υπολοίπων όμορων νομών.

Επιπλέον, ο νομός Καβάλας αποκτά ένα ακόμη πολύ σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα ως τουριστικό προορισμός, αφού παρέχεται η δυνατότητα σε νεφροπαθείς από όλο τον κόσμο να τον επιλέξουν για τις διακοπές τους καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου, δεδομένου ότι θα μπορούν να τις απολαμβάνουν και να τις συνδυάσουν με τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που τους προσφέρει η ΜΧΑ ΑΚΕΣΙΟΣ, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό και στη δημιουργία δορυφορικών νέων θέσεων εργασίας , αλλά και την περαιτέρω προβολή του νομού και των τουριστικών του περιοχών.

Share