Ιατρική Φροντίδα

Πολύχρονη εμπειρία και σημαντική προϋπηρεσία χαρακτηρίζουν το προσωπικό της ΜΧΑ «Ακέσιος» με επικεφαλής και Επιστημονικό Διευθυντή τον ιατρό νεφρολόγο κ.Πιπύρο Κοσμά.

Πέραν των ιατρών Νεφρολόγων, την προσπάθειά του ενισχύουν έμπειροι χειρουργοί με στόχο την ταχύτατη εκτέλεση μικροχειρουργικών επεμβάσεων (fistulae) ή διόρθωση αυτών, καθώς και ιατροί άλλων ειδικοτήτων, όπως Καρδιολόγοι και Παθολόγοι με στόχο την αντιμετώπιση όλων των αναγκών των νεφροπαθών.

Δίπλα σε κάθε ασθενή βρίσκεται το άρτια εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό της Μονάδας, που κατά την πλειοψηφία του είναι Ανωτάτης Εκπαίδευσης.

Η συνεργασία της ΜΧΑ Ακέσιος με σύγχρονα διαγνωστικά κέντρα εξασφαλίζει την δυνατότητα να πραγματοποιούνται κάθε είδους διαγνωστικές και μικροβιολογικές εξετάσεις, όπως αιματολογικές, ακτινολογικές, triplex αγγείων και οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο, χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση του ασθενή.

Τη Μονάδα διοικεί ο κ. Σταυρουλάκης Γεώργιος με ανάλογες σπουδές στο Πανεπιστήμιο της πόλης του Μπέρμινχαμ στον τομέα της διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας και σημαντική προϋπηρεσία στον χώρο της υγείας, αφού διατέλεσε:

• Συνιδρυτής του Διαγνωστικού Κέντρου-Μεσογειακό Πολυϊατρείο Α.Ε.
• Διοικητικός Διευθυντής στο Διαγνωστικό Κέντρο-Ιδιωτικό ΠολυΪατρείο Ιατρική Α.Ε.
• Σύμβουλος Διοικητικού Συμβουλίου στο Διαγνωστικό Κέντρο -Ασκληπιός Διάγνωση Α.Ε.


Σταυρουλάκης Γεώργιος
Διοικητικός Διευθυντής της Μ.Χ.Α. Ακέσιος