Μέθοδοι Αιμοκάθαρσης

Η ΜΧΑ Ακέσιος εξασφαλίζει ιατρικές παροχές υψηλού επιπέδου για τους ασθενείς, διαθέτοντας,

• 24 μηχανήματα τεχνητού νεφρού τελευταίας τεχνολογίας με τα οποία γίνονται όλες οι γνωστές, σε όλο τον κόσμο, μέθοδοι αιμοκάθαρσης
• Φίλτρα αιμοκάθαρσης Low flux και High flux
• Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος σε περίπτωση διακοπής ρεύματος