Προσωπικό

Για την ανάπτυξη και την ευημερία κάθε οργανισμού απαιτείται καλή και αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://www.akesios-dialysis.gr/wp-content/uploads/2020/09/team_02.png

Η ΜΧΑ Ακέσιος αποτελεί σήμερα μια από τις κορυφαίες εταιρείες της Ελλάδας στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών δευτεροβάθμιας περίθαλψης.

Για να μπορέσει να διατηρήσει την θέση του αλλά και για την περαιτέρω ανάπτυξή του , η Μονάδα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή επιμόρφωση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της. Η Μονάδα είναι προσηλωμένη στην διαρκή ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων και δραστηριοτήτων με σκοπό την πληρέστερη εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της.

Η εκπαίδευση αρχίζει από την ημέρα ένταξης στην εταιρεία και συνεχίζεται σε τακτά διαστήματα καθόλον τον εργασιακό βίο του εργαζομένου. Βασική πηγή άντλησης των εκπαιδευτικών αναγκών αποτελεί η ετήσια αξιολόγηση του προσωπικού. Με το πέρας της αξιολόγησης ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός της ετήσιας εκπαίδευσης αφού έχουν καταγραφεί και οι ανάγκες που πηγάζουν από στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας.

Η εκπαίδευση μπορεί να είναι ενδοεπιχειρησιακή η εξωεπιχειρησιακή ανάλογα με τη θεματολογία και πάντα εστιάζει στην βελτίωση των ικανοτήτων των εργαζομένων με σκοπό,πρωτίστως την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών προς τους ασθενείς και δευτερευόντως την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων μέσα από τη συλλογική προσπάθεια.

https://www.akesios-dialysis.gr/wp-content/uploads/2020/09/team_02.png
We help our clients reimagine, restructure and renew business functions to create agile and resilient organizations.
Keenan WebberCEO
https://www.akesios-dialysis.gr/wp-content/uploads/2020/09/signature.png

Nifty team is a diverse network of consultants and industry professionals with a global mindset and a collaborative culture. We work to understand your issues and are driven to ask better questions in the pursuit of making your business work better.

Valuation Services
Development of Financial Models
Corporate Financial Advisory
Deal Structuring

Το προσωπικό μας

We explore some of the latest trends and strategies
https://www.akesios-dialysis.gr/wp-content/uploads/2019/02/team_01-850x1280.jpg

Head of ConsultingBrian B. Rooney

+353 1 417 259
bbroney@nifty.com
https://www.akesios-dialysis.gr/wp-content/uploads/2019/02/team_02-850x1280.jpg
+353 1 417 259
rgill@nifty.com
https://www.akesios-dialysis.gr/wp-content/uploads/2019/02/team_03-850x1280.jpg

Talent & Performance AdvisorMichelle C. Ward

+353 1 417 259
mward@nifty.com
https://www.akesios-dialysis.gr/wp-content/uploads/2020/08/floating_image_03.png
https://www.akesios-dialysis.gr/wp-content/uploads/2020/08/floating_image_05.png

The operational processes are what drives the business

Somnox sleep robot is now available in the world famous Harrods flagship store in London to help you succeed.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://www.akesios-dialysis.gr/wp-content/uploads/2020/08/floating_image_04.png

Steps of Recruitment Process

We can help you with picking out the best people for your company.

Identify the HR Reqirement

Identify possible sources of HR Supply

Communicating the Information

Receiving Application

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image